Координационен щаб - 5-8 клас


Начало на седмицата


Теглене на жребий за отборното състезание


Украса


Украса


Табло


Табло


Из изложбата за компютърна графика


Из изложбата за компютърна графика


Из изложбата за компютърна графика


Из изложбата за компютърна графика


Драго и Владо от 11 клас умуват над програмата за отборното състезание
1 | 2 | 3