Част от слушателите на доклада за Ботев


Ученици от 10 клас изнесоха доклад за живота и делото на Ботев


Почивка след разглеждане на скалните манастири


Край моста


По моста към скалните манастири


В един от скалните манастири


Ученици от 11-а клас и учители


Участници в похода от 10-а и 10-б клас


Училището - поглед "отгоре"


Част от учителите, участвали в похода


На крепостната стена