Финалът на бала на цветята с цветя от гостите


Танц


Танц


Танц


Танц


Танц


Танц на Краля и Кралицата на цветята


Кралят и Кралицата на цветята


Посрещане на Краля и Кралицата на цветята


Отново Ирина и Владо


Демонстрации по айкидо


Танц
1 | 2