Вестникарчетата


Част от участниците преди началото


Участници


Участници преди началото


Преди началото


Вестникарчетата "в акция"


Г-жа Колева обощава резултатите от анкетата


Мария чете своето есе


Ирина запознава гостите с есето си


Участниците очакват своя ред


Водещите Виктория и Христо


Петър от 11в
1 | 2