УЧИЛИЩЕ

tr>
 • Правилник
 • Седмична програма
 • Колектив
 • Приемно време на директор и пом. директори
 • Прием
 • График на учебно време
 • График за смяна на уч. занятия
 • График на консултациите - начален етап
 • График на часовете - начален етап
 • График на консултациите - прогимназиален етап
 • График на часовете - прогимназиален етап
 • График на консултациите - гимназиален етап
 • График за контролни и класни
 • График за втори час на класа
 • График за дежурство - начален етап
 • График за модулно обучение по физ. възп. и спорт
 • График за дежурство - прогимназиален етап
 • Материална база
 • Бюджет на СОУ "Д. Благоев" - 2014 г

 • РЕСУРСИ

 • Математика
 • Информатика и ИТ

 • САЙТОВЕ НА КЛАСОВЕ ОТ СОУ "Д. БЛАГОЕВ"

 • Сайт на 6-б клас
 • Сайт на 8-а клас
 • Сайт на 10-а клас
 • Сайт на 3-а клас
 • ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 • Спортен клуб "Тайфун"
 • Учебна компания